Skatteret – Erhvervsret og Landboret

Gennem de seneste år har jeg specialiseret mig i skatteret og taget eksamen i advokatrådets udvidede kursus i skatteret. Medlem af faggruppen ”Danske Skatteadvokater.”

Certificeret rådgiver med erfaringer indfor selskabsret samt landbrugsret.

Jeg kan tilbyde følgende på skatteområdet:

1. Søge bindende forhåndsbesked, så man sikrer sig skattevæsenet holdning til de transaktioner man påtænker.

2. Udarbejde klager til skattestyrelsen. Vær opmærksom på at klager over Skats afgørelser som udgangspunkt er omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse.

Vindes sagen betaler Skat omkostningerne til sagkyndig bistand (advokat, revisor) fuldt ud. Taber man sagen får man dækket halvdelen af omkostningerne til sagkyndig bistand.

3. Klager til landsskatteretten.

4.Klager der indbringes for domstolene (byretten eller Landsretten).

Rådgiver for erhvervslivet

Rådgivning

Erhvervsret

Certificeret rettidig rådgiver til rådgivning af små og mellemstore virksomheder med erfaring indenfor selskabsretten, stiftelse af aktieselskaber, anpartsselskaber,  iværksætterselskaber, interessentselskaber, kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, oprettelse konvertible gældsbreve og likvidation.

Landboret

Medlem af Danske Advokaters faggruppe ” Danske landbrugsadvokater”.

Landbrugshandler og erfaring med generationsskifter i landbruget og bor selv på gården “Vædegården” Vædegårdsvej 17, Tommerup St, 5690 Tommerup