Introduktion

Vi har en oplysningspligt, når vi modtager personoplysninger fra dig via vores hjemmeside eller via en mail, som du sender til os eller via telefoniske oplysninger, som vi noterer og gemmer til senere brug.

Når du besøger min hjemmeside indsamles der via tekniske cookies* oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre sidens indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af hjemmesiden.
Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål, dels via hjemmesiden dels i forbindelse med rådgivende advokatbistand.

Generelt vedrørende hjemmesiden

Personoplysninger er informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter hjemmesiden, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil udelukkende være hvis der er mulighed for at tilmeldes et nyhedsbrev eller udfylde en kontaktformular.

*Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan benyttes til statistik om siden. Tredjeparter har pligt til at beskytte oplysninger og behandler alene oplysningerne til vores anvendelse.

Formålet

Formålet med at få oplysningerne er, at de er nødvendige, for at vi kan vurdere, om du har en sag du bør fortsætte og for at vi videre kan behandle sagen, i henhold til vores ordrebekræftelse.

Vi gemmer kun de oplysninger, som vi vurderer er helt nødvendige i forhold til formålet.

Vi behandler dine personoplysninger, som beskrevet ovenfor, baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a) For at kunne opfylde vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.
b) For at kunne overholde gældende lovgivning.
c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne

I det omfang det er relevant og nødvendigt for behandlingen af din sag, behandler vi oplysninger om dit personnummer på baggrund af:

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1: Hvis det er et krav ifølge lovgivningen, eller på baggrund af
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3: Når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed.
I det omfang det er relevant og nødvendigt for behandlingen af din sag, behandler vi dine følsomme personoplysninger på baggrund af:
Databeskyttelsesforordningens art. 9, litra f: Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller på baggrund af
Databeskyttelsesforordningens art. 9, litra b: Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst.

Sikkerhed

Vi kommunikerer primært via almindelig e-mail, herunder når vi fremsender og modtager mails. Vi begrænser fremsendelse via almindelig mail af CPR. nr., fortrolige og følsomme oplysninger mest mulig og benytter i videst muligt omfang sikker mail og eventuelt i stedet almindelig post.
Du bedes straks informere os skriftligt, hvis du ønsker, at vi skal træffe konkrete foranstaltninger, herunder særligt i forhold til dine personoplysninger.
Vi giver dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger, hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, som de er indsamlet til.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne videregives kun, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Det kan være en eller flere af følgende eksterne modtagere eller kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, andre advokater, translatører, banker, ejendomsmæglere, revisorer og domstole og øvrige parter.
Vi giver dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger, hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, som de er indsamlet til.
Data om din brug af hjemmesiden, geografisk placering, køn og alders-segment m.v. videregives ikke til tredjeparter.
Jeg benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på mine vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Personoplysninger
Som advokat skal jeg efter lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask og terrorisme kunne dokumentere mine klienters identitet, og i forbindelse med behandlingen af sagen må jeg derfor bede om legitimation i form af kopi af pas eller kørekort og sundhedskort.

Personfølsomme oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondatalovens bestemmelser og vil udelukkende blive benyttet i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre sagerne.

Periode for opbevaring
Vi gemmer dine personoplysninger til brug for overholdelse af hvidvaskreglerne i 5 år efter sagens afslutning og den resterende del af sagen i 10 år af hensyn til et eventuelt rådgiveransvar. Hvis sagen omhandler testamente og dødsbo gemmer vi dog sagen længere, da disse sager kan have væsentlig betydning i fremtiden.
Vi gemmer dog kontaktoplysninger og sagstype i længere tid, så vi har mulighed for at undersøge om der foreligger interessekonflikter i henhold til de advokatetiske regler.
Identifikationsoplysninger som er indhentet for at tjekke for hvidvask, opbevares dog kun i 5 år fra sagens afslutning.
Vi forbeholder os at opbevare dine oplysninger om navn, adresse, mailadresse og telefonnummer i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid forlange at oplysningerne i kundekartoteket slettes, hvis det ikke er nødvendigt at opbevare disse data af de ovenfor anførte grunde.

Indsigt og klage

Du har altid ret til at få indsigt i og berigtigelse af dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen, ret til sletning af oplysninger og i visse tilfælde har du ret til at få dine data overført automatisk fra os til en anden dataansvarlig virksomhed.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk,

Du er altid velkommen til at kontakte mig som dataansvarlig:

Anpartsselskabet Advokat P.E.R.
CVR. nr. 41475722

Per Elander Rasmussen
Vædegårdsvej 17
5690 Tommerup

Telefon +45 40 43 72 54
Mail: kontakt@advokatper.dk

Tommerup den 17. juli 2019

Advokat Per Elander Rasmusen