Testamenteter

Oprettelse for notar.
Arv og gaver
samt bo behandling

Skatteret

Dialog med skattestyrelsen.
Indbringelse af klager for domstolene

Bolighandel

Certificeret boligrådgiver – ekspedition af alle typer bolighandler

Aktuelt tema: fremtidsfuldmagter

I foråret 2018 blev det muligt, at oprette fremtidsfuldmagter i tinglysningssystemet.

Ved oprettelse af fremtidsfuldmagt kan du på forhånd vælge den person som du ønsker, skal varetage dine interesser, hvis du på et tidspunkt ikke selv vil være i stand til det.

Fremtidsfuldmagten tinglyses og kan aktiveres af fuldmagtsgiver. Hvis fuldmagtsgiveren er ude af stand til at aktivere fuldmagten skal fuldmagtshaver kontakte Statsforvaltningen som hjælper med aktiveringen.

Oprettelse kan især være vigtig for den som får stillet en diagnose, som kan medføre at man på et tidspunkt ikke vil være i stand til at klare sig selv. Fuldmagten kan begrænses til at omfatte det økonomiske forhold, men kan også omfatte personlige forhold.

Ægtefæller kan med fordel oprette gensidige fremtidsfuldmagter.